ZWROTY - PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

  • Pisemnie na adres: ul. Zatorska 33 34-100 Wadowice
  • W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:biuro@dompasja.pl

Przykładowy formularz zwrotu znajduje się tutaj.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt w stanie nienaruszonym ( komplet dokumentacji wraz z nie rozerwanymi plombami zabezpieczającymi). Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru.

Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Zatorska 33 34-100 Wadowice

W przypadku zwrotu prosimy o bardzo dokładne zabezpieczenie przesyłki.

Z możliwości zwrotu wyłączone są:
Projekty noszące slady użykowania/ kserowania oraz z rozerwanymi plombami zabezpieczającymi.

To Top