Zawartość projektu

Projekt architektoniczno-budowlany (w 4 egzemplarzach) zawiera:

 

– projekt architektoniczny

– projekt konstrukcyjny

– projekt wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej, C.O. i gazowej

– projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej

– projektowaną charakterystykę energetyczną budynku

 

– Zgodę na zmianę i adaptację projektu

– Uprawnienia projektantów