Regulamin

Oferta zamieszczona na stronie www.dompasja.pl:

1. Wszystkie ceny projektów znajdujące się na stronie www.dompasja.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażane w złotych polskich.
2. Wszystkie dokumentacje projektowe dostępne na stronie www.dompasja.pl zostały opracowane w języku polskim zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z obowiązującymi na czas przygotowywania dokumentacji odpowiednimi normami określonymi w Polskim Prawie Budowlanym.
3. Wszyscy projektanci opracowań wchodzących w skład dokumentacji przynależą do odpowiednich Izb zawodowych oraz posiadają niezbędne uprawnienia, których kopie dołączone są do dokumentacji projektowej.
4. Dokumentacja projektowa zawiera: projekt architektoniczno-budowlany, projekt konstrukcyjny, projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej, projekt centralnego ogrzewania, projekt instalacji gazowej, projekt instalacji elektrycznej, projektowaną charakterystykę energetyczną budynku.
5. Projekt może być wykorzystany do realizacji inwestycji po zaadaptowaniu go do warunków i przepisów miejscowych oraz wymagań inwestora. Ze względu na zróżnicowane lokalizacje budynków, do głównych obowiązków projektanta adaptującego należy sprawdzenie fundamentów przewidzianych w projekcie pod kątem indywidualnych warunków gruntowych Inwestora oraz dostosowanie więźby dachowej do odpowiedniej strefy wiatrowej i śniegowej.
6. Autorzy projektu, zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim, zachowują pełnię praw i jakiekolwiek inne wykorzystanie tego projektu od przeznaczonego, bez ich zgody jest zabronione. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych lub reklamowych bez zgody i wiedzy autorów grozi konsekwencjami prawnymi.
7. Zgody na wszelkie zmiany, jeśli będą możliwe do wprowadzania i nie będą szkodziły architekturze budynku, wyrażane zostaną pisemnie przez autorów projektu na oświadczeniu dokładanym do dokumentacji technicznej.

 

Proces zamawiania dokumentacji:

 

8. Zamówienie może złożyć dowolna osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada zdolności do czynności prawnych lub zarejestrowana firma. Zamówienie zostanie zrealizowane drogą wysyłkową.
9. Do przyjęcia zamówienia, w celu jego realizacji drogą wysyłkową, wymaga się podania: imienia i nazwiska lub nazwy firmy, pełnego adresu, na jaki ma zostać dostarczona przesyłka oraz kontaktowego numeru telefonu bądź adresu e-mail Zamawiającego.
10. Każda sprzedaż zostanie potwierdzona wystawieniem faktury VAT kupna-sprzedaży. Do wystawienia faktury VAT wymagane jest podanie: imienia i nazwiska Nabywcy lub nazwy firmy, pełnego adresu, a w przypadku podmiotów gospodarczych – numeru NIP firmy. W sprzedaży wysyłkowej faktura VAT jest dołączana do wysyłanego projektu.
11. Zamówienia można składać
– telefonicznie pod numerem 531 014 015
– korzystając z formularza zamówienia na stronie internetowej www.dompasja.pl
– lub wysyłając e-mail na adres:biuro@dompasja.pl

12. Zamówienia internetowe zostaną potwierdzone przez pracowników Biura Obsługi Klienta (do 24 godzin w dni robocze od chwili ich spłynięcia) na podany przez Zamawiającego adres e-mail lub telefonicznie na podany numer telefonu, a następnie zarejestrowane do realizacji w dziale przesyłek.

13. Akceptuje się następujące formy płatności przy dokonywaniu transakcji kupna-sprzedaży projektu:gotówką u przewoźnika przesyłki (koszt przesyłki 25 zł), przelewem na konto w formie przedpłaty, osobistym przekazaniu gotówki podczas odbioru projektu w biurze.

14. Przy płatności „przedpłatą” realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu otrzymania należności przez bank prowadzący obsługę konta pracowni projektowej.

15. Dostawa i odbiór zamówionego projektu odbywa się w sposób wybrany przez Zamawiającego, a określony w zamówieniu.

16. Termin wysyłki projektu zostaje określony podczas składania zamówienia telefonicznego, a w przypadku zamówienia internetowego w momencie rozmowy telefonicznej potwierdzającej zamówienie projektu.
17. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania w każdym momencie poszczególnych projektów architektonicznych z oferty bez podawania przyczyny.

18. Sprzedający zastrzega sobie prawo do stałego udoskonalania projektów prezentowanych w ofercie, dlatego też mogą wystąpić niewielkie różnice pomiędzy projektami prezentowanymi w autorskich katalogach i serwisie internetowym www.dompasja.pl a ich dokumentacją techniczną.

Proces zwrotu dokumentacji:

19. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może zrezygnować z zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru zgłosi fakt odstąpienia od umowy. Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy należy dokonać mailem lub listem poleconym na adres pracowni projektowej.
20. Po otrzymaniu zwrotu projektu niezwłocznie zostanie przesłana faktura korygująca, a ten zobowiązany jest również bez zbędnej zwłoki odesłać na adres pracowni podpisaną jej kopię, która będzie podstawą do zwrotu należności za projekt.
21. Do zwracanego towaru należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dane do przelewu.
22. Wysyłka zwracanego projektu odbywa się zawsze na koszt Kupującego.
23. Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania, kopiowania, oraz musi zostać zwrócony w stanie nienaruszonym

24. Zakup dokumentacji projektowej jest równoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu sprzedaży

Proces zamówienia projektu oraz zapytań poprzez formularz kontaktowy:

Akceptując regulamin Wyrażają Państwo  zgodę na :przetwarzanie danych osobowych  przez firmę Pracownia Projektowa Łukasz Giełdoń DomPasja moich danych osobowych w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie/realizacji zamówienia .

Pracownia Projektowa Łukasz Giełdoń DomPasja, Wadowice ul. Zatorska 33 informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: odpowiedzi na zadane pytanie(a)/ zamówienia i wysyłki projektu.  Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptując regulamin Wyrażają Państwo  zgodę na: przetwarzanie przez Pracowania Projektowa Łukasz Giełdoń DomPasja moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym lub formularzu zamówienia, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie lub otrzymania zamówionego produktu, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, istotnych informacji dotyczących produktów i usług zgodnie z treścią mojego zapytania.