Regulamin

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Pracownia Projektowa Łukasz Giełdoń DomPasja moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.

Pracownia Projektowa Łukasz Giełdoń DomPasja, Wadowice ul. Zatorska 33 informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: odpowiedzi na zadane pytanie(a). Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę na: przetwarzanie przez Pracowania Projektowa Łukasz Giełdoń DomPasja moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, a także na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, istotnych informacji dotyczących produktów i usług zgodnie z treścią mojego zapytania.